Hundreårsjubileet

Fuglseth Trykkeri feirer 100 års drift i 2017.

100aar-779
I 1917 startet Kristian Fuglseth (1875-1938) for seg selv i Elvegaten i Egersund. Før dette hadde han arbeidet som typograf "på vandring" i Europa før han fikk jobb i Stavanger. Trykkeriet ble flyttet inn i nytt hus i Hammers gate 4 (kombinert bolig og produksjonslokaler).
Hans sønn, Trygve  (1923 - 1996), overtok og drev det videre, med utvidelse av maskinpark og stab. Tredje generasjon kom til i syttiårene og idag er det Tor og Kristian Fuglseth som har videreført trykkeriet som idag framstår med moderne maskinpark, motiverte og erfarne mannskap.