Nye digitale trykkmaskiner

Vi øker kapasiteten

digitalmaskin utlegg
Den digitale delen av vår maskinpark dekker stadig større del av vår produksjon på papir.
Vi bytter nå ut én maskin og setter inn to nye. På denne måten får vi større kapasitet og god backup-dekning.