Trykkeri i 100 år

Tre generasjoner har drevet trykkeri i 100 år

fuglseth-generasjoner
Kristian Fuglseth (1875-1938) kom opprinnelig fra Hamar, hvor han utdannet seg til boktrykker. Som eventyrlysten ung fagmann arbeidet han en tid han "på vandring" i Europa, før han fikk jobb i Stavanger.

I 1917 startet han så et lite trykkeri i Elvegaten i Egersund. Trykkeriet ble senere flyttet inn i nytt hus i Hammers gate 4 (kombinert bolig og produksjonslokaler).
Hans sønn, Trygve (1923 - 1996), overtok og drev videre, med utvidelse av maskinpark og stab.
I 1976 ble trykkeriet flyttet til nåværende adresse i Årstaddalen, hvor man fikk langt bedre plass til en stadig utvidet produksjon.
Tredje generasjon kom til i syttiårene og idag er det Tor og Kristian Fuglseth som har ivaretar det lokale trykkeriet, som idag framstår med moderne maskinpark og motivert og erfarent mannskap.