Vi har slått oss sammen og flyttet!

Fuglseth AS og Reklamehuset Egersund fusjonerer

langholmen
Fusjonen innebærer at vi nå har flyttet sammen - til Langholmveien 6 i Egersund (Egersund Næringspark).
Her har vi fått hensiktsmessige og rasjonelle lokaler.
Nytt navn: REKLAMEHUSET FUGLSETH
Sammen har vi større bredde i produktutvalg og større kapasitet enn tidligere - da vi var hver for oss.
Vi holder til i første etasje i bygget til høyre.
Her er vi samlokalisert med mye spennende nytt næringsliv.